Steder i Kindu

Åben kort
Lokal tid:
21:16:24

Malka Multiservices

boulevard Joseph Kabila, Kindu
storeLæs mere

Association Des Musiciens Chretiens Du Congo

Kindu
point_of_interestLæs mere

East Congo UMC Mission Lokole

Kindu
point_of_interestLæs mere

Université De Kindu Lwama 1

Congo - Kinshasa
universityLæs mere

UNIVERSITE MAPON

24 Avenue Atibu, Mikelenge, Kindu, Maniema, République démocratique du
universityLæs mere

UNIVERSITE MAPON

24 Avenue Atibu, Mikelenge, Kindu, Maniema, République démocratique du
universityLæs mere

lapromesse

,commune Kasuku, 82200 Kindu,, Kindu
point_of_interestLæs mere

Kindu-Port-Empain

Kindu-Port-Empain
localityLæs mere

📑 Alle kategorier i Kindu

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning